Parels van de Flora- en Faunawijken - Den Haag

zaterdag

06. Yoke Rietbroek-Nijssen

10 jaar SocialSofa

Parels Flora en Faunawijken
Parels Flora en Faunawijken

In 2008 bracht kunstenares Saskia van Haeren vanuit Tilburg het project SocialSofa naar Den Haag. Aan alle 8 stadsdelen werd toen door de Gemeente een sofa geschonken. Daarna kwamen in veel wijken meer sofa’s. Yoke gaat u 6 sofa’s laten zien en er kort over vertellen.

Start tour om 12.15 bij de sofa op de Mezenlaan en vervolgens:

  • 13.00 sofa speeltuin Kastanjeplein
  • 13.45 sofa Goudenregenplein
  • 14.30 sofa speeltuin Appelplein
  • 15.15 De Berlagebank op de Mient t/o nr. 139 beneden bij het water
  • 16.00 sofa 2e Braamstraat

De social sofa bevindt zich ongeveer tegenover

> Mezenlaan 46 [kaart]

 

Parels Flora en Faunawijken
Parels Flora en Faunawijken


Noot webmaster: wat men meestal verstaat onder het ‘Mezenplein’ is in feite het winkelcentrumpje aan de Mezenlaan. Het ‘echte’ Mezenplein ligt echter aan het begin van de Houtrustlaan bij de Sportlaan.
 

Maar uiteraard moet je voor de sociale sofa bij het plantsoentje bij het winkelcentrumpje zijn.
 

Foto: WikiPedia


Al 23 deelnemers voor 2019!