Parels van de Flora- en Faunawijken - Den Haag

zaterdag

02. Het Haags Kleinkoor

Motetten en Madrigalen

Parels Flora en Faunawijken
Parels Flora en Faunawijken

Het Haags Kleinkoor is een kamerkoor met 16 enthousiaste zangers onder leiding van dirigent Hans Jansen. Vanmiddag zingt het koor een afwisseling van motetten en madrigalen.

U ervaart vrolijkheid, weemoed, eerbied en treurigheid. Het programma voert u door verschillende eeuwen kamerkoormuziek en laat werken horen van diverse componisten. U bent van harte welkom om te komen luisteren in de Bergkerk!

> Daal en Bergselaan 50a [kaart]

Al 23 deelnemers voor 2019!